Chính phủ tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

  Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, đảm bảo bảo vệ thông tin quan trọng của đất nước.

  Chính phủ Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 9/CT-TTg yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, nhằm bảo vệ thông tin quan trọng của đất nước. Chính phủ nhấn mạnh rằng việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ là biện pháp trọng tâm theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng.

  Chính phủ tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ - 1655995996

  ( Ảnh: Phapluatxahoi )

  Trong hơn 7 năm triển khai Luật An toàn thông tin mạng và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan chính phủ và địa phương đã tích cực triển khai và nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hệ thống thông tin chưa hoàn thành việc phê duyệt cấp độ an toàn và chưa triển khai đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn thông tin.

  Chính phủ tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ - -1437078425

  ( Ảnh: Phapluatxahoi )

  Nguyên nhân chính được xác định là do cơ quan chủ quản hệ thống thông tin chưa nhận thấy trách nhiệm và vai trò của việc phê duyệt cấp độ an toàn thông tin. Nhiều đơn vị, tổ chức cũng chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn thông tin và chưa thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả theo quy định của pháp luật.

  Tăng cường quản lý và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn thông tin

  Chính phủ yêu cầu các cơ quan chính phủ và địa phương tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, cần rà soát và nâng cao nhận thức về hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin để triển khai các biện pháp bảo đảm theo quy định.

  Chính phủ cũng yêu cầu bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp trước khi đưa vào vận hành. Cần rà soát và cập nhật danh mục hệ thống thông tin và đảm bảo rằng các hệ thống này đều được phê duyệt cấp độ an toàn và triển khai đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn.

  Các hệ thống thông tin trên các hạ tầng số cũng được ưu tiên triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin để kế thừa các biện pháp đã có. Cần sử dụng các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp để từng bước chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng.

  Nâng cao năng lực và tuyên truyền về an toàn thông tin

  Cần tăng cường năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Cần ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hoặc làm chủ công nghệ.

  Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phát triển, phổ biến, tập huấn sử dụng và duy trì hoạt động các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin. Cần tổ chức đánh giá, xếp hạng công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của các cơ quan, tổ chức thông qua Nền tảng hỗ trợ quản lý đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

  Cuối cùng, cần tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và các hoạt động khác để thúc đẩy việc triển khai đồng bộ, toàn diện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ xây dựng và ban hành Sổ tay hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

  Kết luận

  Với các biện pháp trên, Chính phủ Việt Nam hy vọng sẽ nâng cao hiệu quả và chất lượng bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, đồng thời tăng cường sự bảo vệ cho thông tin quan trọng của đất nước.