Chủ tịch nước công bố Luật Các tổ chức tín dụng mới

  Chủ tịch nước đã công bố Luật Các tổ chức tín dụng mới, nhằm hoàn thiện việc quản trị và điều hành, hạn chế thao túng hoạt động của các tổ chức tín dụng. Luật này cũng tăng cường minh bạch và năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng.

  Chủ tịch nước công bố Luật Các tổ chức tín dụng mới

  Ngày 19 tháng 2, tại buổi họp báo tại Văn phòng Chủ tịch nước, đã công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc thông qua Luật Các tổ chức tín dụng. Luật này đã được Quốc hội khóa XV thông qua trong kỳ họp bất thường lần thứ 5.

  Chủ tịch nước công bố Luật Các tổ chức tín dụng mới - 1221164484

  ( Ảnh: Tuoitre )

  Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đoàn Thái Sơn, đã giới thiệu về Luật Các tổ chức tín dụng mới. Ông cho biết rằng luật này có nhiều điểm mới, trong đó có các quy định nhằm hoàn thiện việc nâng cao yêu cầu quản trị và điều hành, hạn chế việc lạm dụng quyền của cổ đông lớn để thao túng hoạt động của các tổ chức tín dụng.

  Giới thiệu về Luật Các tổ chức tín dụng mới

  Luật Các tổ chức tín dụng mới đã giảm giới hạn tỉ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là tổ chức, của nhóm cổ đông và người có liên quan. Luật cũng đã quy định lộ trình 5 năm để dần giảm giới hạn cấp tín dụng và sửa đổi, bổ sung về khái niệm người có liên quan.

  Luật mới cũng bổ sung các quy định về việc công bố và công khai thông tin của cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng trở lên, cũng như thông tin về người có liên quan của người quản lý và người điều hành của tổ chức tín dụng.

  Các quy định mới trong Luật Các tổ chức tín dụng

  Luật Các tổ chức tín dụng mới đã thay đổi cách tiếp cận đối với can thiệp sớm vào tổ chức tín dụng, theo đúng thông lệ quốc tế. Khi phát hiện các tổ chức tín dụng thuộc trường hợp bị can thiệp sớm, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản gửi đến tổ chức tín dụng đó, trong đó sẽ nêu rõ các yêu cầu và hạn chế đối với tổ chức tín dụng đó, bao gồm việc xây dựng và cập nhật phương án khắc phục để khắc phục các yếu kém trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Nếu tổ chức tín dụng thực hiện thành công phương án khắc phục và trở lại hoạt động bình thường, thì việc áp dụng các biện pháp hạn chế và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước sẽ chấm dứt.

  Luật Các tổ chức tín dụng mới cũng đã bổ sung quy định về việc rút tiền hàng loạt, bao gồm cả các biện pháp tự thân của ngân hàng và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống và quyền lợi của người gửi tiền.

  Các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng

  Luật Các tổ chức tín dụng mới cũng đã quy định các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng, bao gồm phương án phục hồi, phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và phương án chuyển giao bắt buộc, giải thể và phá sản.

  Hiệu lực và kết luận

  Luật Các tổ chức tín dụng gồm 15 chương, 210 điều, và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.

  Tổng kết lại, Luật Các tổ chức tín dụng mới đã được công bố để nâng cao quản trị và điều hành, hạn chế thao túng hoạt động của các tổ chức tín dụng. Luật này cũng tăng cường minh bạch và năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động công khai và minh bạch.