Warriors và Lakers không có thương vụ nào trong thời hạn giao dịch NBA

    Đội bóng Golden State Warriors và Los Angeles Lakers đã không thực hiện bất kỳ thương vụ nào trong thời hạn giao dịch cuối cùng của NBA. Lakers đã không thành công trong việc mua Dejounte Murray từ Atlanta Hawks, trong khi Warriors chỉ thực hiện một thỏa thuận nhỏ để gửi Cory Joseph đến Indiana Pacers.

    Warriors và Lakers không có thương vụ nào trong thời hạn giao dịch NBA

    Đội bóng Golden State Warriors và Los Angeles Lakers đã không thực hiện bất kỳ thương vụ nào trong thời hạn giao dịch cuối cùng của NBA. Lakers đã không thành công trong việc mua Dejounte Murray từ Atlanta Hawks, trong khi Warriors chỉ thực hiện một thỏa thuận nhỏ để gửi Cory Joseph đến Indiana Pacers.